Dokumenty

Statuty

Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Statut Salezjańskiego Publicznego Liceum w Oświęcimiu

Statut Salezjańskiego Publicznego Technikum w Oświęcimiu

Statut Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Oświęcimiu

Statut Salezjańskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego

Regulaminy

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin studniówki

Wnioski

Wniosek o skreślenie z listy uczniów – uczeń niepełnoletni

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Prośba o zwolnienie z wychowania fizycznego

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Powrót