Dokumenty

Statuty

Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Statut Salezjańskiego Publicznego Liceum w Oświęcimiu

Statut Salezjańskiego Publicznego Technikum w Oświęcimiu

Statut Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Oświęcimiu

Statut Salezjańskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego

Regulaminy

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin wycieczek

Regulamin studniówki

Wnioski (przykłady)

Prośba o zwolnienie z wychowania fizycznego (wzór)

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Powrót