Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim

email: szkola@salezjanie.edu.pl lub oswiecim.sekretariat@gmail.com

Telefon: +48 33 844 34 64

tel. zastępczy (sprawy szkolne) 607 288 462

Faks: +48 33 844 34 64 w.126


Numer konta bankowego

Bank PEKAO S.A. Oświęcim: 68 1240 4155 1111 0000 4629 0968

W treści przelewu należny wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, tytułem: opłata za internat

Numer konta bankowego Rady Rodziców

Bank PEKAO S.A. Oświęcim: 48 1240 4155 1111 0010 7854 8935

Powrót