Szkoły salezjańskie w Oświęcimiu

Pierwsi salezjanie przybyli na ziemię oświęcimską w 1898 r. Już wtedy słynęli z pracy wychowawczo-oświatowej, w ramach której zakładali szkoły rzemieślnicze, gimnazja, licea ogólnokształcące, sierocińce i oratoria, czyli świetlice młodzieżowe. Historia szkoły zaczyna się w wydzierżawionym przez salezjanów parterowym domku przy ul. Kęckiej, gdzie jesienią 1900 r. 16 uczniów rozpoczęło naukę w Gimnazjum Męskim im. Ks. Bosko. Była to pierwsza średnia szkoła w Oświęcimiu. 

W tym czasie rozpoczęto budowę nowego obiektu. W rekordowo szybkim tempie powstał nowoczesny zakład salezjański i już 20 października 1901 r. odbyło się jego poświęcenie przez kardynała Jana Puzynę. Trzypiętrowy okazały budynek posiadał centralne ogrzewanie, własny wodociąg
i łazienki. Spełniał wymogi zakładu naukowego i sprzyjał prowadzeniu pracy wychowawczej według systemu salezjańskiego.

Wtedy właśnie rozpoczęła swoją działalność Salezjańska Szkoła Rzemiosł – pierwsza w Oświęcimiu szkoła zawodowa, kształcąca krawców, szewców, ślusarzy, a nieco później także stolarzy. Rozwoju placówki nie powstrzymały wydarzenia wojenne. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości salezjanie otworzyli tu Gimnazjum Mechaniczne oraz dwuletnie liceum humanistyczne. Najtrudniejsze w historii szkoły były lata II wojny światowej. Budynki zostały przejęte przez okupanta i służyły za szpital wojskowy. Wskutek bombardowania zakład uległ częściowemu zniszczeniu.

Po wojnie salezjanie ponownie uruchomili gimnazjum ogólnokształcące oraz gimnazja zawodowe – stolarskie i mechaniczne, jednakże władza ludowa konsekwentnie dążyła do zamknięcia katolickiej szkoły i przejęcia zakładu na potrzeby miasta. Ostatecznie zagarnięto jedno skrzydło budynku
z przeznaczeniem na szpital powiatowy. Od 1952 r. w oświęcimskim zakładzie funkcjonowała tylko Zasadnicza Szkoła Zawodowa, której nie upaństwowiono. Do roku 1989 istniały trzy działy: mechaniczny, stolarski i formierski. W kolejnym roku szkolnym młodzież mogła się kształcić także w kierunku mechanik maszyn rolniczych.

Bez względu na warunki zewnętrzne szkoła salezjańska zawsze starała się odpowiadać na potrzeby edukacyjne lokalnej społeczności. Co ma do zaoferowania dzisiaj?

W trzech typach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu uczy się obecnie około ośmiuset uczniów. Młodzież kształci się w liceum, technikum i szkole branżowej I stopnia. Doskonałe zaplecze, wykwalifikowana kadra nauczycieli i instruktorów mają wpływ na wysoki poziom nauczania. Prowadzimy własne warsztaty, co gwarantuje wysoki poziom przygotowania do zawodu na kierunkach technicznych i zawodowych. Ponadto uczniowie technikum i szkoły zawodowej mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w projekcie ERASMUS+, w ramach którego odbywają praktyki zawodowe w szkołach w Hiszpanii i we Włoszech.

O przygotowaniu naszych uczniów do wykonywania zawodu oraz o ich wysokich umiejętnościach świadczą sukcesy w prestiżowym konkursie „Sprawny w Zawodzie” organizowanym w naszej szkole od wielu lat. Naszymi partnerami w organizacji tego przedsięwzięcia są władze samorządowe miasta i powiatu oraz lokalne firmy wspierające edukację.

Kształcenie w oświęcimskiej szkole salezjańskiej jest nierozerwalnie związane z systemem wychowawczym św. Jana Bosko – założyciele Zgromadzenia Salezjańskiego. W centrum uwagi tego systemu, zwanego prewencyjnym, jest młody człowiek stojący u progu dorosłości. Poprzez obecność wśród młodzieży, życzliwe podejście do każdego ucznia, otwartość i gotowość do współpracy wychowawcy salezjańscy realizują założenia programu Jana Bosko.