Oferta edukacyjna 2019-2020

Punktacja, przedmioty, kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna

Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

na rok szkolny 2019/2020

 


Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące

 

Dla absolwentów
gimnazjum
          Dla absolwentów
szkoły podstawowej
• Klasa humanistyczno-lingwistyczna [klasa a]       • Klasa humanistyczno-lingwistyczna [klasa a]    
• Klasa prawniczo-ekonomiczna [klasa b]   • Klasa prawniczo-ekonomiczna [klasa b]
• Klasa medyczna [klasa c]   • Klasa medyczna [klasa c]
• Klasa matematyczno-geograficzna [klasa d]   • Klasa matematyczno-geograficzna [klasa d]
• Klasa matematyczno-techniczna [klasa e]   • Klasa matematyczno-techniczna [klasa e]

 

Przedmioty punktowane 

 Klasa humanistyczno-lingwistyczna: Język polski • Język angielski • Matematyka • Historia

Klasa prawniczo-ekonomiczna: Język polski • Język angielski • Matematyka • Historia

Klasa medyczna:  Język polski • Chemia • Matematyka • Biologia

Klasa matematyczno-geograficzna:  Język polski • Język angielski • Matematyka • Geografia

Klasa matematyczno-techniczna: Język polski • Język angielski • Matematyka • Fizyka

 


Salezjańskie Publiczne Technikum

 

Dla absolwentów
gimnazjum
          Dla absolwentów
szkoły podstawowej

• Technik mechanik – monter maszyn i urządzeń–mechanik 

 

• Technik mechanik – monter maszyn i urządzeń–mechanik 

• Technik mechanik – ślusarz spawacz

 

• Technik mechanik – ślusarz spawacz

• Technik mechanik – operator obrabiarek skrawających 

 

• Technik mechanik – operator obrabiarek skrawających 

• Technik pojazdów samochodowych – elektromechanik

 

• Technik pojazdów samochodowych – elektromechanik

• Technik pojazdów samochodowych   • Technik pojazdów samochodowych
• Technik technologii drewna   • Technik technologii drewna
    Technik informatyk

 

 Przedmioty punktowane

język polski, matematyka, język angielski, geografia

 


Salezjańska Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia

 

Dla absolwentów
gimnazjum
          Dla absolwentów
szkoły podstawowej
• Mechanik monter maszyn i urządzeń       • Mechanik monter maszyn i urządzeń    
• Ślusarz spawacz   • Ślusarz spawacz
• Operator obrabiarek skrawających   • Operator obrabiarek skrawających
• Elektromechanik pojazdów samochodowych   • Elektromechanik pojazdów samochodowych
• Mechanik pojazdów samochodowych   • Mechanik pojazdów samochodowych
• Stolarz   • Stolarz

 

 

Przedmioty punktowane

język polski, matematyka, język obcy (angielki lub niemiecki), geografia

 

 

Punktacja:

KRYTERIA DLA

ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna

liczba punktów

                  

KRYTERIA DLA

ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Maksymalna

liczba punktów

Punkty za świadectwo 100 pkt   Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego
(za ocenę celującą)
18 pkt   ocena z języka polskiego
(za ocenę celującą)
18 pkt
ocena z matematyki
(za ocenę celująca)
18 pkt  

ocena z matematyki
(za ocenę celująca)

18 pkt
ocena z I przedmiotu
(za ocenę celującą)
18 pkt   ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu
(za ocenę celującą)
18 pkt   ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt   szczególne osiągnięcia 18 pkt

świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt   świadectwo ukończenia
gimnazjum z wyróżnieniem
7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt   aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za
egzamin ósmoklasisty
100 pkt   Punkty za
egzamin gimnazjalny
100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35
= 35 pkt
  wynik z języka polskiego 100% x 0,2
= 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35
= 35 pkt
  wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2
= 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3
= 30 pkt
  wynik z matematyki 100% x 0,2
= 20 pkt
      wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2
= 20 pkt
      wynik z języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym
100% x 0,2
= 20 pkt
      wynik z języka obcego nowożytnego
na poziomie rozszerzonym
Nie przelicza się

 

Punkty za oceny z przedmiotu

ocena liczba punktów
celujący 18 pkt
bardzo dobry 17 pkt
dobry 14 pkt
dostateczny 8 pkt
dopuszczający 2 pkt