Internat

INFORMACJE DLA RODZICÓW
I WYCHOWANKÓW INTERNATU


Zapraszamy do sprawdzenia dziennika LIBRUS, gdzie na rodziców wychowanków z klas 2, 3, 4 i 5 czeka ważna informacja!


Nasz Internat zmienia się, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby wychowanków, oraz odpowiednio dostosować się do norm prawnych. Więcej na temat tych zmian możecie Państwo usłyszeć na zebraniu dla rodziców internistów organizowanym 3 września 2023 roku. Tego dnia (3.09) od godziny 16:00 zjeżdżają się obowiązkowo wszyscy interniści. O godzinie 17:00, w Sali 140, rozpocznie się natomiast zebranie dla rodziców WSZYSTKICH internistów, na którym obecność uznawana jest za obowiązkową.


Przykładem poczynionych zmian mogą być nowi, wykwalifikowani wychowawcy zatrudnieni w naszym Internacie, czy fakt, że wszyscy wychowankowie będą mogli korzystać z 3 osobowych pokojów w nowszej części budynku.


Oprócz zmian zewnętrznych przeprowadzane są także pewne zmiany formalno-strukturalne, po to aby jak najlepiej dostosować się do wymogów prawnych i zaleceń Kuratorium. W związku z tymi formalnościami, prosimy o wyrozumiałość i pomoc w skompletowaniu dokumentacji.

Każdy z wychowanków Internatu (pomijając pierwszorocznych internistów zapisanych już do internatu nowym formularzem), ma obowiązek do 31.08.2023. roku formalnie wypisać się z naszej Instytucji (stosowne dokumenty poniżej).
2a Rezygnacja rodziców wychowanka niepełnoletniego
lub
2b Rezygnacja wychowanka pełnoletniego

Następnie, od razu i bez procedury rekrutacyjnej, zapisać się do starego-nowego Internatu (stosowne dokumenty poniżej).
3a Kwestionariusz osobowy niepełnoletniego kandydata do internatu_2023
lub
3b Kwestionariusz osobowy pełnoletniego kandydata do internatu_2023

Nasz Internat – choć służy całemu Zespołowi Szkół – od tej pory formalnie przynależy do jednej z nich – do Salezjańskiego Publicznego Technikum. Na obu dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców/opiekunów.

Prosimy, aby skany (lub uwzględniające całość dokumentu zdjęcia) podpisanych dokumentów przesłać na adres: internat@salezjanie.edu.pl do 30 sierpnia do północy. Oryginały powyższych dokumentów prosimy przywieźć na wspomniane wyżej zebranie (3.09. godz.: 17:00).

Prosimy także WSZYSTKICH wychowanków i ich rodziców, aby na zebranie dostarczyć, podpisane, poniższe dokumenty:
1a Oświadczenie rodziców niepełnoletniego wychowanka
lub
1b Oświadczenie pełnoletniego wychowanka;

oraz w razie potrzeby:
4a Oświadczenie w sprawie przyjmowanych leków;

a także w przypadku obcokrajowców:
5a Oświadczenie prawnego opiekuna obcokrajowca
lub
5b Oświadczenie pełnoletniego obcokrajowca;


WSZYSTKIE DOKUMENTY WYCHOWANKA INTERNATUKONTAKT

e-mail: internat@salezjanie.edu.pl

tel.: +48 510 163 522 (czynny w godzinach pracy internatu)

Internat czynny:

Niedziela (16:00) – Piątek (18:00)