1% podatku dla szkoły

PROŚBA!!!
Przekaż 1% podatku na dzieło wychowania młodzieży
Przekazując 1% dla Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży wspierasz działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży
Jak przekazać 1%?
Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.
Nazwa: Fundacja Nauki i Wychowania – wpłata na Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.

Numer KRS: 0000070179
Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.