Informacje dla uczniów


Uroczystość
św. Stanisława Kostki
18.09.2019 / środa

Plan dnia
Lekcja 1,2,3,4 – zgodnie z planem godzin

11:30 Ustawienie wszystkich klas na korytarzu głównym (sprawdzenie obecności) i przejście do kościoła z nauczycielami uczącymi na lekcji 5.

11:45 – Msza święta

Po mszy ustawienie się na korytarzu głównym – sprawdzenie obecności


Ustawienie klas na apelu porannym

Rok szkolny 2019/2020

Wejście do szkoły

Trójkami Parami  Trójkami
1TPS 1MPS 1LA
1TMA 1OOS 1LB/E
1TMB 1ST 1LC
1TI 1mps/st 1LD
1tmA 1oos 1La
1tmB 2oos 1Lb
1tps 2mst 1Lc
2tm 3oos 1Ld
2tps 3mps/st 2La
2td 3Lb 2Lb
3tm   2Lc
3tps/td   2Ld
4tm   2Le
4tps/td   3La
3Lc