Technik technologii drewna

Zadaniem technika technologii drewna jest kontrolowanie i organizowanie procesu przetwórstwa drewna oraz dbanie o jego prawidłowy przebieg i prowadzenie stosownej dokumentacji tego procesu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
 • programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
 • sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
 • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.
  ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

  Możliwość znalezienia zatrudnienia w:

  • zakładach przemysłu drzewnego i meblarskiego;
  • zakładach przemysłu drzewnego tartacznego;
  • zakładach przemysłu stolarki budowlanej;
  • zakładach przemysłu opakowań;
  • ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna;
  • zakładach produkcji tworzyw drzewnych, opakowań i galanterii drzewnej;
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stolarskich.

   KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

  • Kwalifikacja 1-DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych
  • Kwalifikacja 2-DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych


  Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz wiele kontaktów z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego.

  Przedmioty rozszerzone:

  • geografia

  Przedmioty punktowane

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Geografia

  Pozostałe klasy pierwsze technikum:

  Powrót