Technik pojazdów samochodowych – elektromechanik


Obejrzyj film

Technik Elektromechanik zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.

Rozwój elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych wymaga od elektromechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług.

Dlatego ucząc się w zawodzie technik elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz potrafił:

• sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych

• wykonuje montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów

• przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych

• lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

  • Kwalifikacja 1: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
  • Kwalifikacja 2: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesów obsługi pojazdów samochodowych.

Przedmiot rozszerzony:

  • matematyka

Przedmioty punktowane

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Geografia

Pozostałe klasy pierwsze technikum:

Powrót