Technik mechanik – ślusarz spawacz

Technik mechanik o specjalności spawalnictwo zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.

Technik mechanik o specjalności ślusarz to specjalista zajmujący się ręczną i ręczno – maszynową obróbką metalu, a także montażem, naprawą, konserwacją urządzeń technicznych i narządzi. Wykonuje również elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem. Przygotowuje różne konstrukcje metalowe, stosując połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania. Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, (np. zamki do drzwi, sprzęt AGD). Ślusarz zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ślusarstwa oraz spawalnictwa.

Technik mechanik specjalność spawalnictwo może znaleźć zatrudnienie:

  • w budownictwie przemysłowym,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
  • w zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
  • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
  • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

Przedmioty rozszerzone:

  • geografia

Przedmioty punktowane

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Geografia

Pozostałe klasy pierwsze technikum:

Powrót