Technik mechanik – operator obrabiarek skrawających.

Obejrzyj film

Kierunek Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek skrawających (CNC) Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Specjaliści technolodzy są fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji.
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA
 • Kwalifikacja 1: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
 • Kwalifikacja 2: MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające.

Są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Technicy mechanicy pracują nie tylko w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki, mogą być zatrudniani m.in. jako:

 • organizatorzy i nadzorcy przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • kontrolerzy jakości w zakładach produkcyjnych,
 • instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,
 • dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Przedmiot rozszerzony:

 • matematyka

Przedmioty punktowane

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Geografia
Pozostałe klasy pierwsze technikum: Powrót