Technik mechanik – monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji może uzyskać dyplom:
 • MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
 • MG.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ
Po technikum można kontynuować naukę na kierunkach:
 • mechanika i budowa maszyn
 • automatyka i robotyka
 • elektrotechnika
 • mechatronika
 • energetyka
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczno-medyczna
MOŻLIWOŚCI PRACY
 • w zakładach obróbki skrawaniem
 • w firmach remontowo – naprawczych
 • w przemyśle maszynowym
 • budownictwie
 • górnictwie
 • transporcie
 • rolnictwie
Pozostałe klasy pierwsze technikum: Powrót