Technik informatyk

Obejrzyj film

Plany nauczania dla zawodu technik informatyk

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

W programie nauczania dla zawodu technik informatyk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące:

  • matematyka

których nauka będzie odbywać się na poziomie rozszerzonym.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technik informatyk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. W programie nauczania dla zawodu technik informatyk uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak:

  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka
  • podstawy przedsiębiorczości
  • edukacja dla bezpieczeństwa

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych, a nawet w domu, we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowania komputery. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty punktowane

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Informatyka

Pozostałe klasy pierwsze technikum:

Powrót