Struktura, kształcenie, zawody

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

W skład Zespołu wchodzą:

Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące

 • klasa humanistyczno-lingwistyczna
 • klasa prawniczo – ekonomiczna
 • klasa medyczna
 • klasa matematyczno-geograficzna
 • klasa matematyczno-techniczna

Salezjańskie Publiczne Technikum

 • technik informatyk
 • technik mechanik – operator obrabiarek skrawających
 • technik pojazdów samochodowych – elektromechanik
 • technik technologii drewna

Salezjańska Publiczna Szkoła Branżowa I Stopnia 

 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz

Salezjańskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Internat dla chłopców

Warsztaty szkolne