Struktura, kształcenie, zawody

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

W skład Zespołu wchodzą:

Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące

 • klasa humanistyczno-lingwistyczna
 • klasa prawniczo-ekonomiczna
 • klasa medyczna
 • klasa matematyczno-geograficzna
 • klasa matematyczno-techniczna
 • Salezjańskie Publiczne Technikum

  • technik mechanik – operator obrabiarek skrawających
  • technik pojazdów samochodowych – elektromechanik
  • technik pojazdów samochodowych – mechanik
  • technik technologii drewna

  Salezjańska Publiczna Szkoła Branżowa I Stopnia 

  • operator obrabiarek skrawających
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • stolarz

  Salezjańskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

  Internat dla chłopców

  Warsztaty szkolne