Ślusarz spawacz

Ślusarz:

 • naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw;
 • sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części;
 • przeprowadza próby po naprawach.

Spawacz. To uprawnienia dodatkowe, oferowane poza obowiązkowym kształceniem. Szkoła daje możliwość ukończenia kursu spawania w co najmniej jednej metodzie spawalniczej (TIG/MAG); odpłatność tylko za egzamin.

Spawacz jest to osoba, która łączy elementy wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, używając elektrycznego źródła ciepła.

Do głównych obowiązków pracownika tego należy:

 • zapoznanie się z elementami konstrukcji i materiałem,
 • przygotowanie powierzchni do spawania,
 • spawanie metalowych konstrukcji i plastikowych komponentów,
 • sprawdzenie jakości wykonanej spoiny.

Przedmioty punktowane

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Geografia

Pozostałe klasy pierwsze szkoły branżowej I stopnia:

Powrót