Rekrutacja 2022/2023

Informacje dla kandydatów:

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

Branżowa szkoła

Terminy rekrutacji na rok 2022/2023 do
Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego,
Salezjańskiego Publicznego Technikum,
Salezjańskiej Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia
.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek generowany za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej https://malopolska.edu.com.pl/
od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
9:00 – 14:00 Sekretariat szkoły
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje
W dniu 24 czerwca 2022 r.dokumenty przyjmujemy w godzinach od 12.00 do 14.00
od 24 czerwca 2022 r.
do 12 lipca 2022 r.

9:00-14:00

Liceum: sala 33

Technikum: sala 29

Szkoła branżowa: sala 28

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
19 lipca 2022 r. do godziny 12:00 Na korytarzu głównym w gablocie
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 19 lipca 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.
9:00 – 14:00 Liceum: sala 33

Technikum: sala 29

Szkoła branżowa: sala 28

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
26 lipca 2022 r. do godziny 12:00 Na korytarzu głównym w gablocie

–>