Rekrutacja 2020

Informacje dla kandydatów:

Liceum

Technikum

Szkoła Branżowa

Podstawy prawne:

Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy rekrutacji na rok 2020/2021 do
Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego,
Salezjańskiego Publicznego Technikum,
Salezjańskiej Publicznej Branżowej Szkoły I stopnia
.

Data Godzina Czynność Miejsce
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. 9:00 – 14:00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek generowany za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej https://malopolska.edu.com.pl/ Sekretariat szkoły
od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do 9:00-14:00

[w dniu 26 czerwca 2020 od 11:00 do 14:00]
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Liceum: sala 33

Technikum: sala 29

Szkoła branżowa: sala28
od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r
9:00 – 14:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Złożenie pozostałych dokumentów wymienionych w regulaminie (zaświadczeń, kart informacyjnych itp.) Liceum: sala 33

Technikum: sala 29

Szkoła branżowa: sala 28
12 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Na korytarzu głównym w gablocie
od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. 9:00 – 14:00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Liceum: sala 33

Technikum: sala 29

Szkoła branżowa: sala 28
19 sierpnia 2020 r. Do godziny 14:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Na korytarzu głównym w gablocie