Rekrutacja 2021

Informacje dla kandydatów:

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

Branżowa szkoła

Terminy rekrutacji na rok 2021/2022 do
Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego,
Salezjańskiego Publicznego Technikum,
Salezjańskiej Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia
.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek generowany za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej https://malopolska.edu.com.pl/
od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
9:00 – 14:00 Sekretariat szkoły
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje
od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.

9:00-14:00

Liceum: sala 33

Technikum: sala 29

Branżowa szkoła: sala 28

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
22 lipca 2021 r. do godziny 12:00 Na korytarzu głównym w gablocie
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 23 lipca
do 30 lipca 2021 r.
9:00 – 14:00 Liceum: sala 33

Technikum: sala 29

Branżowa szkoła: sala 28

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2 sierpnia 2021 r. Do godziny 14:00 Na korytarzu głównym w gablocie