Rekrutacja 2019

Rekrutacja elektroniczna – malopolska.edu.com.pl

Informacje dla kandydatów po gimnazjum

Liceum (po gimnazjum)

Technikum (po gimnazjum)

Szkoła branżowa I stopnia (po gimnazjum)

Informacje dla kandydatów po szkole podstawowej

Liceum (po szkole podstawowej)

Technikum (po szkole podstawowej)

Szkoła branżowa I stopnia (po szkole podstawowej)

Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

Powrót