Operator obrabiarek skrawających

Operator Obrabiarek Skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (CNC) do planowanej obróbki;
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie (zwanych cnc) zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

  Jest to zawód bardzo ceniony na rynku pracy, występujący w gospodarce także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz (różne specjalizacje stanowiskowe w zakładach pracy).

  Operator obrabiarek skrawających potrafi:

  • obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach konwencjonalnych- analogowych i obrabiarkach sterowanych numerycznie;
  • potrafi także czytać dokumentację techniczną wykonaną ręcznie i komputerowo, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiałów eksploatacyjnych i wartości parametrów skrawania metalu;
  • zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji może uzyskać dyplom:

 • Kwalifikacja 1: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Obejrzyj film

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Operator obrabiarek skrawających może pracować:

 • we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
 • w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych,
 • wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Przedmioty punktowane

 • Język polski
 • Technika
 • Matematyka
 • Informatyka

Pozostałe klasy pierwsze szkoły branżowej I stopnia:

Powrót