Mechanik pojazdów samochodowych

Zobacz film

Mechanik samochodowy:

 • naprawia i dokonuje przeglądu samochodów i innych pojazdów mechanicznych
 • kontroluje pojazd i omawia z klientem rodzaj i zakres uszkodzenia lub niesprawności
 • planuje pracę, wykorzystując wykresy, podręczniki techniczne i doświadczenie
 • podnosi pojazd, używając podnośnika hydraulicznego, w celu dostania się do części mechanicznych
 • Usuwa części, takie jak silnik itp., używając klucza maszynowego, skrętnika i podnośnika
 • rozkłada części i kontroluje zużycie, używając narzędzi pomiarowych.
 • naprawia lub wymienia części, takie jak tłoki, drążki itp., używając narzędzi ręcznych
 • dokonuje przeglądu i wymienia gaźniki, rozdzielacze, pompy itp.
 • przebudowuje części, używając sprzętu do obróbki skrawaniem i spawania
 • wymienia przewody w obwodach elektrycznych
 • wymienia klocki hamulcowe i reguluje hamulce, ustawia w osi (centruje), naprawia i wymienia amortyzatory, i lutuje nieszczelności w chłodnicy
 • naprawia uszkodzoną karoserię i zderzaki
 • wymienia i reguluje światła, instaluje i naprawia akcesoria, takie jak radio, ogrzewanie, alarm przeciwwłamaniowy, itp.
 • wymienia materiały i części jednorazowego użytku (oleje, filtry, itp.).
 • Może pracować zgodnie ze specjalnością jako mechanik samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych itd.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji może uzyskać dyplom:
  • Kwalifikacja 1: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

  Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

  Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.

  Zobacz film

  ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ
  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Przedmioty punktowane

 • Język polski
 • Technika
 • Matematyka
 • Informatyka

Pozostałe klasy pierwsze szkoły branżowej I stopnia:

Powrót