Mechanik monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń:

 • wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej,
 • sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy,
 • zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Możesz prowadzić własną firmę.

Kwalifikacje

  • Kwalifikacja MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
  • PKZ(MG.a)
  • PKZ(MG.b)
  • Język niemiecki

Pozostałe klasy pierwsze szkoły branżowej I stopnia:

Powrót