Klasa humanistyczno – lingwistyczna

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • język angielski

Nauka w tej klasie przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych:

 • filologia polska
 • filologie obce
 • dziennikarstwo
 • historia
 • psychologia
 • socjologia
 • kulturoznawstwo
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • ochrona zabytków
 • bibliotekoznawstwo
 • intermedia.

Przedmioty punktowane

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Historia

Pozostałe klasy pierwsze liceum:

Powrót