Informacje dla uczniów

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 roku (piątek)

Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Liceum

9:00 – 9:15 – odbiór świadectw dla uczniów z numerami od 1 do 5

9:15 – 9:30 – odbiór świadectw dla uczniów z numerami od 6 do 10

9:30 – 9:45 – odbiór świadectw dla uczniów z numerami od 11 do 15

9:45 – 10:00 – odbiór świadectw dla uczniów z numerami od 16 do 20

10:00 – 10:15- odbiór świadectw dla uczniów z numerami od 21 do 25

10:15 – 10:30 – odbiór świadectw dla uczniów numerami od 26 do ostatniego

Uczniowie zobowiązani są udać się bezpośrednio do sali lekcyjnej i po odebraniu świadectwa opuścić szkołę (zakaz przebywania na korytarzach i gromadzenia się w szkole i jej obrębie). Uczniowie przychodzą w maseczkach ochronnych a przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce. Uczniowie przynoszą własny długopis w celu podpisania odbioru świadectwa. Nakazuje się zachować na terenie szkoły odległość minimum 2 metry od innej osoby. Uczniowie odbierają świadectwa wyłącznie we wskazanym dla danego numeru z dziennika przedziale czasowym.

W trosce o zdrowie wszystkich proszę o przestrzeganie zasad.

WYKAZ SAL NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI:

Liceum (po szkole podstawowej)
Klasa Wychowawca Sala
1LA Agnieszka Krawczyk 307
1LB Ewa Syguła 328
1LC Halina Boruch 400
1LD Joanna Maroszek 132
1LE Ewa Syguła 328
Technikum
(po szkole podstawowej)
1TI Małgorzata Mirecka 247
1TMA Stanisław Laskowski 409
1TMB Grzegorz Strumiński 142
1TPS Jerzy Orłoś 124
Szkoła branżowa
(po szkole podstawowej)
1ST Michał Homa 221
1MPS Monika Gacek 34
1OOS Krzysztof Bratek 182
Technikum
(po gimnazjum)
Klasa Wychowawca Sala
1tma Kamila Menżyk  128
1tmb Joanna Balawender 401
1tps Marta Sitek 224
2tm w sierpniu po praktykach
2tps w sierpniu po praktykach
2td w sierpniu po praktykach
3tm Bartłomiej Łach 164
3 tps/td Magdalena Pająk 44
Liceum
(po gimnazjum)
Klasa Wychowawca Sala
1La Sylwia Szczyrbowska 324
1Lb Barbara Stanek 165
1Lc Bogusława Nowotarska 313
1Ld Renata Głąb 33
1Le Agata Orłoś 030
2La Przemysław Skawicki 242
2Lb Jolanta Okarmus 140
2Lc Anna Pitry 239
2Ld Karolina Kleta 29
2Le Krzysztof Kozik 28
Szkoła branżowa
(po gimnazjum)
Klasa Wychowawca Sala
1oos Joanna Fijał 229
1mps/st Mirosław Mikosz 231
2ooś Dariusz Dekarz 169
2mst Ryszard Gajek 246
3mst Bogdan Zygmunt 410
3oos Andrzej Młyński 170

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 (Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b),
są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
—————————————————————-
Uczniowie zobowiązani są do wykorzystywania kanału dziennika elektronicznego jako głównego kanału komunikacyjnego z nauczycielami i wychowawcami. Dodatkową forma kontaktu i sposób realizacji lekcji i zadań ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.


Uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie InterRisk.

Polisa nr: EDU-N004266

Wszelkie informacje dotyczące Ubezpieczenia grupowego znajdują się w Librusie w zakładce Bezpieczny Uczeń.


Elementarne zasady bezpiecznego korzystania z komputera i sieci:

 1. Do korzystania z sieci powinno się wykorzystywać sprzęt własny, jeśli pracujesz na cudzym komputerze przyjmij, że wszystko co robisz jest nagrywane lub zapisywanie (każda otwarta strona, każdy naciśnięty znak).
 2. Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania.
 3. Wskazane jest posiadanie aktualnego oprogramowania oraz aktualnego programu antywirusowego (ale należy wiedzieć, że program antywirusowy jest programem szpiegującym Twój komputer, bo tylko tak może funkcjonować, dlatego wybierz mądrze, który antywirus chcesz stosować).
 4. Łącząc się z publiczną siecią WiFi nigdy nie loguj się na swoje konta (poczta elektroniczna, bank, dziennik elektroniczny). Pamiętaj, Twoje zainstalowane aplikacje logują się automatycznie, a to też powoduje wysłanie danych do logowania przez kanał komunikacyjny (sieć).
 5. Jeśli korzystasz z sieci obcej (np. wifi) i masz konieczność zalogowania się, to zanim to zrobisz, uruchom szyfrowany VPN, lub w ostateczności dokonaj rozłączenia z siecią i połącz się za pomocą Twojego operatora sieci komórkowej (możesz udostępnić połączenie LTE dla komputera).
 6. Realnie oceniaj ryzyko adekwatnie do sytuacji. Zaklejanie kamery w laptopie jest bezsensowne, ponieważ tego typu naruszenia są incydentalne. Bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś za Twoimi plecami widzi co robisz (widzi jakie hasło wpisujesz na klawiaturze i co jest na ekranie – może to nagrać swoim telefonem i potem odtworzyć w zwolnionym tempie analizując naciskane klawisze).
 7. Nigdy nie otwieraj załączników lub linków z wiadomości od nieznanych nadawców. Sprawdzaj dokładny adres email nadawcy a nie nazwę nadawcy. Po adresie URL serwera poznasz czy nadawca jest tym za kogo się podaje.
 8. Banki, urzędy, szkoły nie proszą o wejście na link i aktualizację hasła bez Twojego prośby.
 9. Znak „kłódki” w adresie strony nie jest gwarancją bezpieczeństwa (choć zwiększa szansę, że strona jest autentyczna), jednak https oznacza, że transmisja między Twoim komputerem a serwerem jest szyfrowana.
 10. Podczas logowania w miejscu hasła pojawiają się kropki. Zapobiega to podejrzeniu hasła przez osoby postronne, jednak hasło w komputerze jest zapisane otwartym tekstem. Kasuj zatem historię i zapisane hasła jeśli nie jest to Twój komputer lub na komputerze pracuje wiele osób.
 11. Zawsze wyloguj się z systemów. Zamknięcie programu bez wylogowania umożliwia otwarcie go przez inną osobę i przywrócenie (zalogowanej) sesji.
 12. Kasuj plik pobrane (np. załączniki z poczty) z folderu „Pobrane”
 13. Zmieniaj hasła, do różnych systemów stosuj różne hasła, długie hasło niezawierające w sobie znanych słów jest dobrym hasłem.
 14. Nie udostępniaj loginu i hasła innym osobom.
 15. Zapewnij sobie możliwość odzyskania hasła zgodnie z możliwościami systemu (przeważnie – uzupełnienie danych o aktualny mail na który można wysłać procedurę nadania nowego hasła). Odzyskanie hasła za pomocą innych środków komunikacji np. telefonicznie, może być niemożliwe, gdyż administrator musi potwierdzić jednoznacznie Twoją tożsamość co przez telefon jest trudne.
 16. Zrób kopię bezpieczeństwa swoich danych.