Informacje dla rodziców


Uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie COLONNADE

Polisa nr: 4021201257

Wszelkie informacje dotyczące Ubezpieczenia grupowego znajdują się w Librusie w zakładce Bezpieczny Uczeń.


Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

Elementarne zasady bezpiecznego korzystania z komputera i sieci:

 1. Do korzystania z komputera powinno się wykorzystywać sprzęt własny, jeśli pracujesz na cudzym komputerze przyjmij, że wszystko co robisz jest nagrywane lub zapisywanie (każda otwarta strona, każdy naciśnięty znak).
 2. Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania.
 3. Wskazane jest posiadanie aktualnego oprogramowania oraz aktualnego programu antywirusowego (ale należy mieć świadomość, że program antywirusowy jest programem szpiegującym Twój komputer, bo tylko tak może funkcjonować, dlatego wybierz mądrze, który antywirus chcesz stosować).
 4. Łącząc się z publiczną siecią WiFi nigdy nie loguj się na swoje konta (poczta elektroniczna, bank, dziennik elektroniczny). Pamiętaj, Twoje zainstalowane aplikacje logują się automatycznie, a to też powoduje wysłanie danych do logowania przez kanał komunikacyjny (sieć).
 5. Jeśli korzystasz z sieci obcej (np. wifi) i masz konieczność zalogowania się, to zanim to zrobisz, uruchom szyfrowany VPN, lub w ostateczności dokonaj rozłączenia z siecią i połącz się za pomocą Twojego operatora sieci komórkowej (możesz udostępnić połączenie LTE dla komputera).
 6. Realnie oceniaj ryzyko adekwatnie do sytuacji. Zaklejanie kamery w laptopie jest bezsensowne, ponieważ tego typu naruszenia są incydentalne. Bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś za Twoimi plecami widzi co robisz (widzi jakie hasło wpisujesz na klawiaturze i co jest na ekranie – może to nagrać swoim telefonem i potem odtworzyć w zwolnionym tempie analizując naciskane klawisze).
 7. Nigdy nie otwieraj załączników lub linków z wiadomości od nieznanych nadawców. Sprawdzaj dokładny adres email nadawcy a nie nazwę nadawcy. Po adresie URL serwera poznasz czy nadawca jest tym za kogo się podaje.
 8. Banki, urzędy, szkoły nie proszą o wejście na link i aktualizację hasła bez Twojego prośby.
 9. Znak „kłódki” w adresie strony nie jest gwarancją bezpieczeństwa (choć zwiększa szansę, że strona jest autentyczna), jednak https oznacza, że transmisja między Twoim komputerem a serwerem jest szyfrowana.
 10. Podczas logowania w miejscu hasła pojawiają się kropki. Zapobiega to podejrzeniu hasła przez osoby postronne, jednak hasło w komputerze jest zapisane otwartym tekstem. Kasuj zatem historię i zapisane hasła jeśli nie jest to Twój komputer lub na komputerze pracuje wiele osób.
 11. Zawsze wyloguj się z systemów. Zamknięcie programu bez wylogowania umożliwia otwarcie go przez inną osobę i przywrócenie (zalogowanej) sesji.
 12. Kasuj plik pobrane (np. załączniki z poczty) z folderu „Pobrane”
 13. Zmieniaj hasła, do różnych systemów stosuj różne hasła, długie hasło niezawierające w sobie znanych słów jest dobrym hasłem.
 14. Nie udostępniaj loginu i hasła innym osobom.
 15. Zapewnij sobie możliwość odzyskania hasła zgodnie z możliwościami systemu (przeważnie – uzupełnienie danych o aktualny mail na który można wysłać procedurę nadania nowego hasła). Odzyskanie hasła za pomocą innych środków komunikacji np. telefonicznie, może być niemożliwe, gdyż administrator musi potwierdzić jednoznacznie Twoją tożsamość co przez telefon jest trudne.
 16. Zrób kopię bezpieczeństwa swoich danych.