Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych:

 • diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy,
 • instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. W szczególności połączone magistralami danych typu: CAL, LIN sprawdza zapłon i światła samochodowe,
 • przeprowadza konserwację,
 • wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi.

Podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami:

 • ślusarskimi,
 • kluczami dynamometrycznymi,
 • wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi.
 • przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia,

 • metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny,
 • ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy,
 • demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy,
 • montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające,
 • konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych,
 • przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych,
 • przestrzega wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 • dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych.

W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji

 • M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Kariera zawodowa

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach naprawy pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
 • autoryzowanych stacjach obsługi;
 • przedsiębiorstwach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne);
 • placówkach handlowych;
 • może również prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Przedmioty punktowane

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Geografia

Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.

Pozostałe klasy pierwsze szkoły branżowej I stopnia:

Powrót