Dyrekcja

Dyrektor szkoły
ks. mgr Mirosław Gajda
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Maria Miśkiewicz
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
mgr inż. Artur Pelo
Dyrektor ds. administracyjnych
ks. mgr Bogusław Zawada

Kierownik Internatu
ks. mgr Ireneusz Piekorz

Kierownicy warsztatów szkolnych
mgr inż. Radosław Piela
mgr inż. Szymon Matyja

Dyżury Wicedyrektorów

Dzień tygodnia 7.30 – 12.30 11.30 – 16.00
Poniedziałek Artur Pelo Maria Miśkiewicz
Wtorek Artur Pelo Maria Miśkiewicz
Środa Maria Miśkiewicz Artur Pelo
Czwartek Artur Pelo Maria Miśkiewicz
Piątek Maria Miśkiewicz Artur Pelo