Dyrekcja

Dyrektor szkoły
ks. mgr Mirosław Gajda
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Maria Miśkiewicz
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Krzysztof Kozik
 
Dyrektor ds. administracyjnych
ks. mgr Bogusław Zawada

Kierownik Internatu
ks. mgr Michał Libor

Kierownicy warsztatów szkolnych
mgr inż. Radosław Piela
mgr inż. Szymon Matyja