Wielkanoc 2019

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, które są czasem
chwały i radości, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech światło Wielkanocnego Poranka opromienia naszą wiarę
w zwycięstwo Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech Zmartwychwstały
Chrystus napełni nasze serca radością i pokojem oraz obdarza
wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
w Oświęcimiu