3Lc
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka MK 246 matematyka MK 246 ek. w prak MH 231 geografia EG 313 j.niemiecki-1/2 BS 221
j.niemiecki-2/2 Wr 305
2 8:55- 9:40 religia JU 34 matematyka MK 246 geografia EG 313 geografia EG 313 j.polski KS 29
3 9:50-10:35 hist. i społ RJ 132 informatyka-1/2 PA 124
informatyka-2/2 OJ 122
hist. i społ RJ 132 j.polski KS 29 j.polski KS 29
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2 MS 224
j.angielski-2/2 GR 337
informatyka-1/2 PA 124
informatyka-2/2 OJ 122
j.polski KS 29 j.niemiecki-1/2 BS 221
j.niemiecki-2/2 Wr 305
matematyka MK 246
5 11:40-12:25 wf-1/2 GB G2
wf-2/2 #L3c G5
geografia EG 313 matematyka MK 246 wf-1/2 GB G4
wf-2/2 #L3c G2
matematyka MK 246
6 12:35-13:20 informatyka-1/2 PA 124
informatyka-2/2 OJ 122
j.angielski-1/2 MS 224 j.angielski-1/2 MS 224
j.angielski-2/2 GR 337
wf-1/2 GB G3
wf-2/2 #L3c G5
godz.wych MS 239
7 13:30-14:15 wos ŁŚ 401   j.angielski-2/2 GR 337   religia JU 313
Obowiązuje od: 01.10.2018
Drukuj plan
wygenerowano 30.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum