Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Rodzaj zajęć

Ilość godzin tygodniowo

Dzień tygodnia w którym odbywają się zajęcia

Godziny w których odbywają się zajęcia

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach

Klasy z których uczniowie chodzą na zajęcia.

Głąb Renata

kółko wyrównawcze

kółko wyrównawcze

1

wtorek (naprzemiennie klasa 3td/3tm)

6.45 - 7.30

46

3td, 3tm

Kozik Krzysztof

Fakultet matematyczny dla maturzystów z klasy 3Lc.

fakultet dla maturzystów

1

środa

13.25 - 14.10

32

3Lc

Kozik Krzysztof

Fakultet matematyczny dla maturzystów z klasy 3La.

fakultet dla maturzystów

1

czwartek

13.25-14.10

18

3La

Fijał Joanna

Siłownia - fitness

zajęcia sportowe

1

wtorek

15.10-15.55

15

2Ga, 2Gb, 2Gc, 3Ga, 3Gb, 3Gc

Korczyk Marta

Fakultet dla maturzystów 3Lb

fakultet dla maturzystów

1

środa

14.15-15.15

29

3Lb

Paulina Janosz

Fakultety dla maturzystów - 3Lb oraz 3Lc

fakultet dla maturzystów

2

poniedziałek

13:25 - 14:10 (3Lb) oraz 14:15 - 15:00 (3Lc)

8 (3Lb) oraz 11 (3Lb)

3Lb, 3Lc

Dekarz Dariusz

Kółko zainteresowań operator obrabiarek skrawających

inne

5

sobota

08.00 - 13.00

20

1tm

Szczyrbowska Sylwia

Fakultet podstawowy

fakultet dla maturzystów

1

czwartek

8:00 - 8:45

21

3La

Szczyrbowska Sylwia

Fakultet podstawowy

fakultet dla maturzystów

1

wtorek

12:25 - 13:15

21

4tdo

Norek Monika

Fakultet dla maturzystów (4Tm) z języka polskiego.

fakultet dla maturzystów

1

środa

14:10-14:55

30

4tps

Homa Michał

Kółko przygotowujące do egzaminów wewnętrznych
dla klas 3 st i 4 td

kółko ogólne

1

czwartek

14,15-15,00

19

3sos, 4tdo

Rybak Magdalena

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 technikum.

kółko wyrównawcze

1

czwartek

6:45-7:30

25

1td, 1tps, 1tm

Pitry Anna

fakultet z biologii

fakultet dla maturzystów

1

wtorek

14.15 - 15.00

20

3Lb

Stężowska Katarzyna

Fakultet z języka polskiego

fakultet dla maturzystów

1

czwartek

13.25 - 14.10

29

3Lb

Strumiński Grzegorz

Koszykówka

zajęcia sportowe

1

poniedziałek

15.15-16.15

15

 

Gacek Monika

Piłka siatkowa

zajęcia sportowe

2

piątek

14.15 - 15.45

17

2Ga,2Gb,2Gc,3Ga,

3Gb,1La,1Lb,1Lc,

2La,2Lb,2Lc,3La,

3Lb,3Lc

Jarnot Renata

fakultet z historii dla maturzystów

fakultet dla maturzystów

1

wtorek

06:45 - 07:30

5

3La, 3Lc

Agnieszka Krawczyk

Fakultet z języka angielskiego

fakultet dla maturzystów

1

piątek

13.25- 14.10

16

3Lc

Boruch Halina

Fakultet z chemii

fakultet dla maturzystów

1

piątek

8.00-8.45

10

3Lb

Śleziak Łukasz

Międzyszkolna Liga Strzelecka

kółko rozwijające

2

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

14-30 16-30

20

gim, lo, tech

Śleziak Łukasz

fakultet wos

fakultet dla maturzystów

1

piątek

11:40 - 12:25

6

3 La

Goska Ewa

Fakultet z geografii

fakultet dla maturzystów

1

wtorek

13:25 do 14:10

20

3Lc

Róża Grzywacz

Koło teatralne

artystyczne

2

czwartek

15.15 do 16.45

16

2La, 3Lb, 3Gb, 3Gb, 4tps, 1tm

Wardzała-Sereś Elżbieta

Zajęcia plastyczne

artystyczne

1

środa

13.25-14.10

15

2Gc,2Gb,3Ga,3Gb

Róża Grzywacz

fakultety 3La

fakultet dla maturzystów

1

środa

14.10 - 14.55

5

3La

Różą Grzywacz

fakultety 3Lb

fakultet dla maturzystów

1

poniedziałek

13.25 - 14.10

6

3Lb

Wardzała-Sereś Elżbieta

Rysunek (zajęcia z MDK)

artystyczne

2

środa

14:30 - 16:00

10

1La,1Lc,2Lb,2Lc,

Paweł Pająk

Projekt gimnazjalny

inne

1

piątek

13.25 - 14.10 (sala 34)

10

2Ga,2Gb,2Gc

Pająk Paweł

Kółko matematyczne dla 2 klas gimnazjum

kółko rozwijające

1

piątek

14.15 - 15.00 (sala 34)

15

2Ga,2Gb,2Gc

Małgorzata Mirecka

fakultet maturalny

fakultet dla maturzystów

1

wtorek

15.00 - 15.45

30

4tm

Małgorzata Mirecka

fakultet maturalny

fakultet dla maturzystów

2

wtorek, środa

wtorek 14.15 - 15.00 środa 13.25 -14.10

13

4td

Skawicki Przemysław

Zajęcia fakultatywne

fakultet dla maturzystów

4

wtorek, czwartek, piątek

worek - 13:25 - 15:00, czwartek - 14:15 - 15.00, piątek - 13:25 - 14:10

50

3La,3Lc

Szczyrbowska Sylwia

fakultet rozszerzony

fakultet dla maturzystów

1

środa

6:45-7:30

5

3La, 4TD

Orłoś Agata

Fakultatywne dla gimnazjalistów klas trzecich

fakultet dla gimnazjalistów

1

czwartek

14.15-15.10

21

3Ga, 3Gb, 3Gc

Okarmus Jolanta

Kurs ECDL

kółko rozwijające

1

poniedziałek

14.15-15.00

5

1Lb,3La

Okarmus Jolanta

Kurs z AutoCADA

kółko rozwijające

1

środa

14.15-15.00

4

2Lc

Paulina Janosz

fakultet z języka angielskiego dla maturzystów (liceum) oraz dla trzecich klas technikum

fakultet dla maturzystów

3

poniedziałek wtorek

poniedziałek - 13.25 - 14.10, 14.15 - 15.00; wtorek - 14.15 - 15.00

26

3Lb, 3Lc, 3td

Miśkiewicz Maria

Fakultety z języka polskiego dla klas maturalnych

fakultet dla maturzystów

1

wtorek, środa

14:15-15:00

32

4 tps, 4 td

Pelo Artur

Kurs programowania

Kółko rozwijające

2

piątek

13:20-14:50

10

1Lc,2Lc

Pelo Artur

Fakultet dla maturzystów z informatyki

Fakultet dla maturzystów

1

wtorek

13:20-14:10

4

3Lc

Żak Stanisław

Kółko fizyczne

kółko rozwijające

1

środa

14:15-15:00

16

1mst,1oos

Rakowska Anna

Kółko biologiczne

kółko rozwijające

1

wtorek

8:00 - 8:45

26

2Lb