W roku szkolnym 2016/2017 ubezpieczenie grupowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego realizuje firma InterRisk.

Ubezpieczeniem są objęci uczniowie, których rodzice wyrazili wolę ubezpieczenia grupowego.

Polisa: EDU-A/P numer 032949

link do strony głównej: www.interrisk.pl

link do podstrony ubezpieczenia: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

link do warunków ubezpieczenia: https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/EDU_PLUS_OWU.pdf

Formularz zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie szkoły.