Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017 oraz struktura zespoły

w nawiasach podano przedmioty rozszerzone 

 

Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące

klasa humanistyczna (język polski, historia, język angielski)

klasa biologiczno-chemiczna (biologia, chemia, język angielski)

klasa matematyczno-informatyczna (matematyka, informatyka, geografia)

 

Salezjańskie Publiczne Technikum

technik technologii drewna (matematyka, geografia)

technik pojazdów samochodowych (matematyka, geografia)

technik mechanik – obróbka skrawaniem (matematyka, geografia)

 

Salezjańska Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

stolarz

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

 

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego

 

Salezjańskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

 

 

 

Szkoła prowadzi internat dla chłopców

oraz własne warsztaty szkolne.